Standings for Fall 2020 (through Week 7 :: Nov 04)

Rank Div. Rank Team Name Wins Losses Points
Redarted 6 0 145
 1) vs. Wet Ass Bullseyes [30 : 1]  2) @ Fling and a Prayer [0 : 31]
 3) vs. The Money Shot [16 : 15]  4) @ Deadwood [10 : 21]
 5) vs. Team Hat Trick [19 : 12]  6) @ The Girls [3 : 28]
 7) Bye  8) home vs. 3rd Dart Shenanigans
 9) away vs. Brawndo 10) home vs. Double Shot
11) away vs. Dart Bags
The Money Shot 6 1 145
 1) @ Team Hat Trick [13 : 18]  2) vs. The Girls [27 : 4]
 3) @ Redarted [16 : 15]  4) vs. 3rd Dart Shenanigans [16 : 15]
 5) @ Brawndo [7 : 24]  6) vs. Double Shot [22 : 9]
 7) @ Dart Bags [8 : 23]  8) home vs. Wet Ass Bullseyes
 9) away vs. Fling and a Prayer 10) Bye
11) home vs. Deadwood
Deadwood 5 1 140
 1) Bye  2) vs. Team Hat Trick [26 : 5]
 3) @ The Girls [1 : 30]  4) vs. Redarted [10 : 21]
 5) @ 3rd Dart Shenanigans [7 : 24]  6) vs. Brawndo [28 : 3]
 7) @ Double Shot [9 : 22]  8) home vs. Dart Bags
 9) away vs. Wet Ass Bullseyes 10) home vs. Fling and a Prayer
11) away vs. The Money Shot
Double Shot 4 2 112
 1) @ Brawndo [12 : 19]  2) Bye
 3) vs. Dart Bags [23 : 8]  4) @ Wet Ass Bullseyes [2 : 29]
 5) vs. Fling and a Prayer [23 : 8]  6) @ The Money Shot [22 : 9]
 7) vs. Deadwood [9 : 22]  8) away vs. Team Hat Trick
 9) home vs. The Girls 10) away vs. Redarted
11) home vs. 3rd Dart Shenanigans
3rd Dart Shenanigans 4 3 132
 1) vs. Dart Bags [21 : 10]  2) @ Wet Ass Bullseyes [10 : 21]
 3) vs. Fling and a Prayer [29 : 2]  4) @ The Money Shot [16 : 15]
 5) vs. Deadwood [7 : 24]  6) @ Team Hat Trick [17 : 14]
 7) vs. The Girls [25 : 6]  8) away vs. Redarted
 9) Bye 10) home vs. Brawndo
11) away vs. Double Shot
Team Hat Trick 3 3 98
 1) vs. The Money Shot [13 : 18]  2) @ Deadwood [26 : 5]
 3) Bye  4) @ The Girls [4 : 27]
 5) @ Redarted [19 : 12]  6) vs. 3rd Dart Shenanigans [17 : 14]
 7) @ Brawndo [7 : 24]  8) home vs. Double Shot
 9) away vs. Dart Bags 10) home vs. Wet Ass Bullseyes
11) away vs. Fling and a Prayer
Brawndo 3 4 93
 1) vs. Double Shot [12 : 19]  2) @ Dart Bags [6 : 25]
 3) vs. Wet Ass Bullseyes [20 : 11]  4) @ Fling and a Prayer [12 : 19]
 5) vs. The Money Shot [7 : 24]  6) @ Deadwood [28 : 3]
 7) vs. Team Hat Trick [7 : 24]  8) away vs. The Girls
 9) home vs. Redarted 10) away vs. 3rd Dart Shenanigans
11) Bye
Dart Bags 2 4 72
 1) @ 3rd Dart Shenanigans [21 : 10]  2) vs. Brawndo [6 : 25]
 3) @ Double Shot [23 : 8]  4) Bye
 5) vs. Wet Ass Bullseyes [23 : 8]  6) @ Fling and a Prayer [14 : 17]
 7) vs. The Money Shot [8 : 23]  8) away vs. Deadwood
 9) home vs. Team Hat Trick 10) away vs. The Girls
11) home vs. Redarted
Fling and a Prayer 2 5 78
 1) @ The Girls [9 : 22]  2) vs. Redarted [0 : 31]
 3) @ 3rd Dart Shenanigans [29 : 2]  4) vs. Brawndo [12 : 19]
 5) @ Double Shot [23 : 8]  6) vs. Dart Bags [14 : 17]
 7) @ Wet Ass Bullseyes [11 : 20]  8) Bye
 9) home vs. The Money Shot 10) away vs. Deadwood
11) home vs. Team Hat Trick
Wet Ass Bullseyes 0 6 43
 1) @ Redarted [30 : 1]  2) vs. 3rd Dart Shenanigans [10 : 21]
 3) @ Brawndo [20 : 11]  4) vs. Double Shot [2 : 29]
 5) @ Dart Bags [23 : 8]  6) Bye
 7) vs. Fling and a Prayer [11 : 20]  8) away vs. The Money Shot
 9) home vs. Deadwood 10) away vs. Team Hat Trick
11) home vs. The Girls
The Girls 0 6 27
 1) vs. Fling and a Prayer [9 : 22]  2) @ The Money Shot [27 : 4]
 3) vs. Deadwood [1 : 30]  4) vs. Team Hat Trick [4 : 27]
 5) Bye  6) vs. Redarted [3 : 28]
 7) @ 3rd Dart Shenanigans [25 : 6]  8) home vs. Brawndo
 9) away vs. Double Shot 10) home vs. Dart Bags
11) away vs. Wet Ass Bullseyes